Controlemiddelen

Wij streven er naar om continu te verbeteren zodat we kunnen blijven voldoen aan de toenemende eisen en wensen van onze klanten. Wij scoren hoog op het gebied van kwaliteit, communicatie en leverbetrouwbaarheid. Onze medewerkers voldoen aan deze hoge eisen als het gaat om inzet en kennis. Zij werken volgens vastgelegde procedures, waardoor kwaliteitszorg en procesbeheersing verankerd zijn in onze hele organisatie.

Meten is weten
Om de kwaliteit van uw producten te kunnen waarborgen, beschikken wij over de benodigde meetmiddelen. De meetmiddelen worden stelselmatig extern gekalibreerd. Tussentijdse en eindcontrole worden uitgevoerd door ervaren meettechnici, die controles steekproefsgewijs of volgens specificatie van de klant uitvoeren. Hierbij kunnen we naar wens een meetrapport meeleveren.

Controlemiddelen

Wij streven er naar om continu te verbeteren zodat we kunnen blijven voldoen aan de toenemende eisen en wensen van onze klanten. Wij scoren hoog op het gebied van kwaliteit, communicatie en leverbetrouwbaarheid. Onze medewerkers voldoen aan deze hoge eisen als het gaat om inzet en kennis. Zij werken volgens vastgelegde procedures, waardoor kwaliteitszorg en procesbeheersing verankerd zijn in onze hele organisatie.

Meten is weten
Om de kwaliteit van uw producten te kunnen waarborgen, beschikken wij over de benodigde meetmiddelen. De meetmiddelen worden stelselmatig extern gekalibreerd. Tussentijdse en eindcontrole worden uitgevoerd door ervaren meettechnici, die controles steekproefsgewijs of volgens specificatie van de klant uitvoeren. Hierbij kunnen we naar wens een meetrapport meeleveren.